«Холидей Бургас» ЕООД с одобрен проект за европейско финансиране

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА
COVID-19“

Бенефициент: «Холидей Бургас» ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09.09.2020г.
Край: 09.12.2020г.